Oddział Rejonowy PCK w Wejherowie


Oddział Rejonowy w Gdańsku

pck

Polski Czerwony Krzyż 

Pomorski Oddział Okręgowy 

Oddział Rejonowy 

w Wejherowie

Adres:

ul. Hallera 1;
84-200 Wejherowo

Telefon:

+48 58 672 12 16

Adres e-mail:

zr.wejherowo@pck.org.pl

Prezes Zarządu:

-

Wiceprezes Zarządu:

-
-

Członkowie Zarządu:

-
-