Oddział Rejonowy PCK w Słupsku


Oddział Rejonowy w Słupsku

pck

Polski Czerwony Krzyż 

Pomorski Oddział Okręgowy 

Oddział Rejonowy 

w Słupsku

Adres:

ul. Kopernika 35a;
76-200 Słupsk

Telefon:

+48 59 842 84 42

Adres e-mail:

or.slupsk@pck.org.pl

Prezes Zarządu:

Mieczysław Wiszniewski

Wiceprezes Zarządu:

-
-

Członkowie Zarządu:

-
-