Oddział Rejonowy PCK w Pucku


Oddział Rejonowy w Gdańsku

pck

Polski Czerwony Krzyż 

Pomorski Oddział Okręgowy 

Oddział Rejonowy 

w Pucku

Adres:

ul. 1 maja 2;
84-100 Puck

Telefon:

+48 58 673 24 29

Adres e-mail:

or.puck@pck.org.pl

Prezes Zarządu:

-

Wiceprezes Zarządu:

-
-

Członkowie Zarządu:

-
-