Oddział Rejonowy PCK w Nowym Dworze Gdańskim


Oddział Rejonowy w Nowym Dworze Gdańskim

pck

Polski Czerwony Krzyż 

Pomorski Oddział Okręgowy 

Oddział Rejonowy 

w Nowym Dworze Gdańskim

Adres:

ul. Drzymały 4;
82-100 Nowy Dwór Gdański

Telefon:

+48 55 246 28 51

Adres e-mail:

or.nowydworgdanski@pck.org.pl

Prezes Zarządu:

-

Wiceprezes Zarządu:

-
-

Członkowie Zarządu:

-
-