Oddział Rejonowy PCK w Miastku


Oddział Rejonowy w Miastku

pck

Polski Czerwony Krzyż 

Pomorski Oddział Okręgowy 

Oddział Rejonowy 

w Miastku

Adres:

ul. Tuwima 1;
77-200 Miastko

Telefon:

+48 59 857 39 09

Adres e-mail:

or.miastko@pck.org.pl

Prezes Zarządu:

-

Wiceprezes Zarządu:

-
-

Członkowie Zarządu:

-
-