Oddział Rejonowy PCK w Malborku


Oddział Rejonowy PCK w Malborku

pck

Polski Czerwony Krzyż 

Pomorski Oddział Okręgowy 

Oddział Rejonowy 

w Malborku

Adres:

ul. Słowackiego 64;
82-200 Malbork

Telefon:

+48 55 307 06 86

Adres e-mail:

or.malbork@pck.org.pl

Prezes Zarządu:

-

Wiceprezes Zarządu:

-
-

Członkowie Zarządu:

-
-