Oddział Rejonowy PCK w Kwidzynie


Oddział Rejonowy w Kwidzynie

pck

Polski Czerwony Krzyż 

Pomorski Oddział Okręgowy 

Oddział Rejonowy 

w Kwidzynie

Adres:

ul. Warszawska 14;
82-500 Kwidzyn

Telefon:

+48 55 279 62 06

Adres e-mail:

or.kwidzyn@pck.org.pl

Prezes Zarządu:

-

Wiceprezes Zarządu:

-
-

Członkowie Zarządu:

-
-