Oddział Rejonowy PCK w Kościerzynie


Oddział Rejonowy w Kościerzynie

pck

Polski Czerwony Krzyż 

Pomorski Oddział Okręgowy 

Oddział Rejonowy 

w Kościerzynie

Adres:

ul. Długa 31 (pok. 31);
83-400 Kościerzyna 

Telefon:

-

Adres e-mail:

or.koscierzyna@pck.org.pl

Prezes Zarządu:

-

Wiceprezes Zarządu:

-
-

Członkowie Zarządu:

-

-