Oddział Rejonowy PCK w Kartuzach


Oddział Rejonowy w Kartuzach

pck

Polski Czerwony Krzyż 

Pomorski Oddział Okręgowy 

Oddział Rejonowy 

w Kartuzach

Adres:

ul. Gdańska 15;
83-300 Kartuzy

Telefon:

+48 58 681 09 72

Adres e-mail:

or.kartuzy@pck.org.pl

Prezes Zarządu:

-

Wiceprezes Zarządu:

-
-

Członkowie Zarządu:

-
-