Oddział Rejonowy PCK w Gdyni


Oddział Rejonowy w Gdyni

pck

Polski Czerwony Krzyż 

Pomorski Oddział Okręgowy 

Oddział Rejonowy 

w Gdyni

Adres:

ul. Zgody 6;
81-361 Gdynia

Telefon:

+48 58 620 64 86

Adres e-mail:

or.gdynia@pck.org.pl

Prezes Zarządu:

Marek Olczykowski

Wiceprezes Zarządu:

Jolanta Pacer 

Członkowie Zarządu:

Halina Łasińska - Skarbnik,
Beata Gocek - Członek,
Tomasz Błaszczuk - Członek,
Jolanta Olczykowska - Koordynator d/s wolontariatu.