Oddział Rejonowy PCK w Gdańsku


Oddział Rejonowy w Gdańsku

pck

Polski Czerwony Krzyż 

Pomorski Oddział Okręgowy 

Oddział Rejonowy 

w Gdańsku 

Adres:

ul. Grunwaldzka 52;
80-241 Gdańsk

Telefon:

+48 58 301 14 85

Adres e-mail:

or.gdansk@pck.org.pl

Prezes Zarządu:

Piotr Kowalczuk

Wiceprezes Zarządu:

Sławomir Ambroziak
Andrzej Blok

Członkowie Zarządu:

Sławomir Bała - Sekretarz,
Ewa Woźniak - Członek.