Oddział Rejonowy PCK w Chojnicach


Oddział Rejonowy w Chojnicach

pck

Polski Czerwony Krzyż 

Pomorski Oddział Okręgowy 

Oddział Rejonowy 

w Chojnicach 

Adres:

ul. Piłsudskiego 13;
89-620 Chojnice

Telefon:

+48 52 397 71 25

Adres e-mail:

or.chojnice@pck.org.pl

Prezes Zarządu:

-

Wiceprezes Zarządu:

-
-

Członkowie Zarządu:

-
-