Czerwonokrzyska Gwiazdka


 

Czerwonokrzyska gwiazdka 

Głównym założeniem akcji jest zbiórka pieniędzy i artykułów spożywczych. Zebrane produkty i środki przeznaczane są na stworzenie paczek prezentowych dla potrzebujących dzieci. 

Paczki z prezentami

Tuż przed Świętami pracownicy i wolontariusze PCK stają się pomocnikami Św. Mikołaja. Przygotowują tysiące paczek z prezentami. Dzieci czekają na zabawki, gry i słodycze, a dorośli na paczki żywnościowe, z których będą mogli przygotować wieczerzę wigilijną. 

Świąteczna pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża kierowana jest do najuboższych i opuszczonych, do rodzin wielodzietnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci, do bezrobotnych, bezdomnych i chorych. Pomoc przekazujemy również do noclegowni, schronisk, świetlic środowiskowych i punktów opieki PCK.

Działania dodatkowe w ramach akcji :

  • Przygotowywanie kartek świątecznych oraz przekazanie ich do hospicjum lub domów spokojnej starości
  • Festyny w galeriach handlowych (pokazy pierwszej pomocy)
  • Zbiórka w sklepach Tesco (grudzień)