Żółty Talerz


 

Polski Czerwony Krzyż przystępuje do programu Żółty Talerz.

Dominika i Sebastian Kulczyk przeznaczyli 4 miliony złotych na program żywienia dzieci, realizowany wspólnie z pięcioma renomowanymi, polskimi organizacjami pomocowymi. Jedną z nich jest Polski Czerwony Krzyż.

Jakość żywienia w szkołach zależy w znacznej mierze od świadomości rodziców i prowadzenia edukacji prozdrowotnej w środowisku szkolnym. Polski Czerwony Krzyż od lat zajmuje się promocją zdrowia wśród dzieci i młodzieży, jak i coraz powszechniejszym problemem otyłości wśród dzieci, wynikającym z nieprawidłowych nawyków żywieniowych. Zakładamy, że już od najmłodszych lat należy uczyć dzieci prawidłowego odżywiania się i świadomego wybierania produktów zdrowych. Ważne jest także, aby dzieci aktywnie spędzały czas wolny.
 
Polski Czerwony Krzyż będzie realizować program w 6 województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, pomorskim.
 
Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji żywieniowej dzieci i młodzieży oraz aktywizacja rodzin w celu wspierania prawidłowego żywienia w szkołach. Zaangażowani rodzice mogą doprowadzić do poprawy systemu żywienia w placówce poprzez wpływ na kierownictwo szkoły i apelowanie do władz oświatowych i samorządowych.
 
Polski Czerwony Krzyż obejmie wsparciem 1250 dzieci, dla których przygotowanych zostanie 250 000 posiłków.
 
Osoba kontaktowa z ramienia POO PCK: 
Pani Paulina Góralska
gdansk.szkolenia@pck.org.pl