Wyprawka dla Żaka – Zbieramy artykuły szkolne


Wyprawka dla Żaka

Przez całe wakacje prowadzone są zbiórki materiałów szkolnych, z których we wrześniu powstają wyprawki dla najbardziej potrzebujących dzieci. W tym roku 20 tysięcy uczniów w całym kraju otrzyma plecak z przyborami szkolnymi od PCK.

"Wyprawka dla żaka" jest autorską kampanią Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowaną po raz pierwszy w Łodzi w 2000 r. Celem kampanii jest wyposażenie potrzebujących dzieci w wyprawki szkolne. Początek roku szkolnego jest dla wielu uczniów bardzo stresującym momentem. Dzieci przychodząc do szkoły często nie mają potrzebnych przyborów szkolnych i ubrań, co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie w grupie i naukę. Wynika to zazwyczaj ze złych warunków materialnych rodziny. Najgorzej sytuacja ta przedstawia się w rodzinach dysfunkcyjnych, które nie zawsze spełniają warunki umożliwiające im uzyskanie pomocy finansowej z opieki społecznej.  Dla wielu rodziców zakup podręczników, zeszytów i wyposażenie piórnika jest dużym obciążeniem domowego budżetu.  Wtedy pomoc od organizacji charytatywnych jest jedyną, którą uzyskują.

Serdecznie Państwu dziękujemy i zachęcamy do dalszego angażowania się w akcję i wspierania naszych działań na rzecz potrzebujących dzieci.