Wprawka dla Żaka


Już po raz szesnasty Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna akcję "Wyprawka dla Żaka". Przez cały sierpień prowadzone są zbiórki materiałów szkolnych, z których we wrześniu powstają wyprawki dla najbardziej potrzebujących dzieci.

 03_akcja_wyprawka

„Wyprawka dla żaka" to autorska kampania Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowana po raz pierwszy w Łodzi w 2000 r.  Jej celem  jest wyposażenie dzieci z rodzin niewydolnych finansowo w wyprawki szkolne. Początek roku szkolnego jest dla wielu uczniów bardzo stresującym momentem. Dzieci przychodząc do szkoły często nie mają potrzebnych przyborów szkolnych i ubrań, co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie w grupie i naukę. Wynika to zazwyczaj ze złych warunków materialnych rodziny. Najgorzej sytuacja ta przedstawia się w rodzinach dysfunkcyjnych, które nie zawsze spełniają warunki umożliwiające im uzyskanie pomocy finansowej z różnych placówek pomocy społecznej. Wtedy wsparcie od organizacji charytatywnych jest jedynym, które uzyskują. 

Kampania "Wyprawka dla Żaka" od początku spotyka się z ogromnym zainteresowaniem społecznym i prowadzona jest z dużym zaangażowaniem wolontariuszy i pracowników całej organizacji. Adresatami kampanii są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych pochodzących z rodzin, które borykają się z problemami materialnymi. Na początku września każdy uczeń otrzymuje od PCK plecak, w którym znajdują się zeszyty, przybory szkolne, bloki rysunkowe, kredki, plastelina itp.

makieta Wizytówka 85x55

Tradycyjnie jak co roku Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża organizuje zbiórki artykułów szkolnych, z których przygotowane zostaną wyprawki. Szkoły, które współpracują z tut. oddziałem przekazują zebrane przybory, zeszyty, plecaki, piórniki itp. w celu rozdysponowania ich najbardziej potrzebującym. W 2015 roku na terenie województwa pomorskiego  przygotowano  niemal  500  wyprawek szkolnych na łącznej wartości 25 tys. zł.

W roku 2016 planujemy zbiórkę artykułów szkolnych w biurze POO PCK, urzędach, firmach, galeriach handlowych i supermarketach od 18 sierpnia do 30 września. 

IMG_1659

IMG_1660