Medtura 2017


Czas do rozpoczęcia Medtura 2017:

{"animation":"smooth","circlewidth":"0.1","backgroundwidth":"1.2","backgroundcolor":"#ffffff","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#f40000","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#f70000","is_minutes":"1","minutesbackgroundcolor":"#1783ef","is_seconds":"1","secondsbackgroundcolor":"#1783ef","days_text":"Dni","hours_text":"Godzin","minutes_text":"Minut","seconds_text":"Sekund"}

"Wielu małych ludzi w wielu małych miejscowościach, którzy czynią wiele małych rzeczy, mogą przemienić oblicze świata."

Zawody mają na celu rozpowszechnienie wśród społeczeństwa szlachetnej idei ratowania zdrowia i życia oraz podnoszenia kwalifikacji i umiejętności ratowników wolontariuszy działających w ochotniczych jednostkach ratowniczych. A także budowanie współpracy pomiędzy jednostkami zawodowymi i ochotniczymi, jak i wzajemną integrację.