Oddział Rejonowy PCK w Lęborku


Oddział Rejonowy w Lęborku

pck

Polski Czerwony Krzyż 

Pomorski Oddział Okręgowy 

Oddział Rejonowy 

w Lęborku 

Adres:

ul. Krzywoustego 1;
84-300 Lębork

Telefon:

+48 59 862 19 52

Adres e-mail:

or.lebork@pck.org.pl

Prezes Zarządu:

-

Wiceprezes Zarządu:

-
-

Członkowie Zarządu:

-
-