Oddział Rejonowy PCK w Człuchowie


Oddział Rejonowy w Człuchowie

pck

Polski Czerwony Krzyż 

Pomorski Oddział Okręgowy 

Oddział Rejonowy 

w Człuchowie

Adres:

ul. Zamkowa 7;
77-300 Człuchów

Telefon:

+48 59 834 42 66

Adres e-mail:

zr.czluchow@pck.org.pl

Prezes Zarządu:

-

Wiceprezes Zarządu:

-
-

Członkowie Zarządu:

-
-