Kierownik Domu Interwencji Kryzysowej PCK


Polski Czerwony Krzyż jest najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.

Polski Czerwony Krzyż, największa i najstarsza w Polsce organizacja humanitarna i charytatywna poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Kierownika Oddziału Rejonowego PCK i Domu Interwencji Kryzysowej PCK

Opis stanowiska:

 • Efektywne zarządzanie pracą oddziału oraz działaniami związanymi z jego funkcjonowaniem
 • Kierowanie i motywowanie oraz kontrola pracy podległego zespołu
 • Samodzielne opracowywanie budżetu Oddziału
 • Realizacja wyznaczonych celów budżetowych
 • Ścisła współpraca z samorządem lokalnym
 • Rekrutacja pracowników oraz nadzór nad rozwojem ich kompetencji
 • Nadzór nad ciągłością pracy Domu Interwencji Kryzysowej PCK
 • Nawiązywanie i budowanie relacji z kontrahentami i sponsorami
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku stowarzyszenia w środowisku lokalnym
 • Raportowanie wyników pracy Zarządowi oraz Dyrektorowi POO PCK
 • Promocja statutowych działań organizacji i konkretnych akcji i programów ogólnopolskich, podejmowanych i realizowanych przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża.
 • Przygotowywanie ofert, pozyskiwanie i rozliczanie merytoryczne środków finansowych na kampanie oraz działania statutowe
 • Opracowanie kompleksowej oferty dla firm oraz jej prezentacja na spotkaniach z potencjalnymi darczyńcami. 
 • Pozyskiwanie dochodów od darczyńców indywidualnych.
 • Współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi/pracownikami w celu realizacji wspólnych zadań, zwłaszcza dotyczących pozyskiwania dochodów.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z kontrahentami i podmiotami współpracującymi w ramach zawartych umów
 • Umiejętność pozyskiwania nowych kontrahentów i nawiązywania długofalowej współpracy
 • Nastawienie na realizację wyników
 • Umiejętności organizacyjne i ustalanie priorytetów, silnie rozwinięte umiejętności zarządcze
 • zdolność efektywnego planowania zadań oraz podejmowania decyzji
 • praktyczna znajomość MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz analityczne;
 • Wysoka kultura osobista;

Oferujemy:

 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowej federacji;
 • możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża. 
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia + premia uzależniona od efektów pracy,
 • Dobre warunki i narzędzia pracy,
 • Przyjazną atmosferę pracy w młodym i dynamicznym Zespole nastawionym na rozwój.
 • Możliwość rozwoju na samodzielnym stanowisku,
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów i ambicji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Pomorski Oddział okręgowy polskiego czerwonego Krzyża z siedzibą w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.