Kampania walki z głodem


PCK - logotypy akcji - zestaw CMYK aiCS6

16-17 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności oraz Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Jego celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na rosnący w świecie problem niedożywienia oraz uświadomienie globalnych problemów żywnościowych i wywołanie poczucia solidarności w walce z głodem i ubóstwem. Głód to zjawisko występujące nie tylko w państwach trzeciego świata czy terenach objętych konfliktami zbrojnymi.

Głód – słyszymy. Afrykańskie dzieci – myślimy. Tak naprawdę problem jest obok nas. Obecny jest również w polskich domach. W Polsce ponad 700 000 dzieci nie jada codziennie ciepłego posiłku. Prawie 6 milionów osób, w tym 2 miliony dzieci na co dzień żyje w niedostatku. Nie mają pieniędzy na zakup jedzenia, zapewnienie bytu, higieny i edukacji. Obecnie co 4 dziecko poniżej 15 roku życia jest niedożywione, a co 8 żyje w ubóstwie. Najbardziej przerażające jest to, że liczba dzieci wymagających dożywienia ciągle wzrasta.

Polski Czerwony Krzyż od wielu lat podejmuje wyzwanie i apeluje – przekonujcie decydentów i liderów opinii w agencjach rządowych do realizacji programów, które będą ratować życie i zmniejszać głód. Nieustannie podejmujemy coraz to nowsze działania we współpracy z agendami, firmami i indywidualnymi darczyńcami. Pracujemy, aby dożywiać przede wszystkim dzieci, ale również wszystkie osoby potrzebujące.