Kluby Wiewiórka


Kluby Wiewiórka

 

Ich celem jest wykształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postawy pomocy potrzebującym oraz nawyków dbałości o zdrowie. W swojej działalności Klub Wiewiórka kształtuje humanitarne postawy dzieci, podstawowe nawyki zdrowego stylu życia, popularyzuje zasady bezpieczeństwa i przygotowuje dzieci do dalszej działalności w PCK. Te cele i zadania realizowane są głównie przy pomocy programu "Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby" opracowanego przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.

Kluby Wiewiórka mogą być zakładane w przedszkolach oraz klasach I - III szkół podstawowych po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrekcji placówki. Natomiast opiekunem Klubu Wiewiórka może zostać wychowawca, nauczyciel, wolontariusz PCK lub inna osoba stale współpracująca z daną placówką.

Członkiem Klubu może być z założenia przedszkolak lub uczeń, który:

  1. codziennie rano i wieczorem myje zęby,
  2. poddaje się przeglądowi zębów i uczęszcza do stomatologa co najmniej dwa razy do roku,
  3. przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia,
  4. przestrzega zasad bezpieczeństwa,
  5. niesie pomoc potrzebującym.

Każdy członek Klubu otrzymuje znaczek "Klub Wiewiórka PCK" oraz legitymację.